Tall Ships Races International Ltd ir priimantieji Klaipėdos, Talino ir Ščecino uostai praneša apie The Tall Ships Races 2021 atšaukimą

Tall Ships Races International Ltd. (TSRIL) ir Tall Ships Races 2021 priimantieji Klaipėdos, Talino ir Ščecino uostai bendrai nusprendė atšaukti didžiųjų burlaivių lenktynes The Tall Ships Races 2021.

Liūdna širdimi pranešame apie šį sprendimą, tačiau TSRIL ir priimantieji uostai buvo priversti pripažinti beprecedentį COVID-19 pandemijos iššūkį.

Visos šalys tikėjosi, kad iki dabar pandemija bus suvaldyta, ir tarptautinės kelionės bus sėkmingai vykdomos. Tačiau po Turku ir Marienhamno miestų pranešimo praeitą savaitę apie pasitraukimą iš The Tall Ships Races 2021 bei dėl tebesitęsiančių apribojimų kitose Baltijos šalyse, tapo aišku, kad The Tall Ships Races 2021 negali vykti taip, kaip tikėjomės.

Mes, The Tall Ships Races organizatoriai TSRIL ir mūsų partneriai – priimantieji miestai esame įsipareigoję užtikrinti saugumą praktikantams, įguloms, laivų operatoriams, parneriams ir svečiams. Turėdami tai omeny mes tikimės, kad visi, kuriuos palies šis sprendimas, supras ir įvertins aplinkybes, į kurias mes patekome.

Tai nebuvo lengvas sprendimas nė vienai dalyvaujančiai šaliai, todėl mes norėtume šiltai padėkoti visiems Baltijos šalių priimantiesiems uostams už jų pasiaukojamą ir sunkų iki šiol atliktą darbą siekiant įgyvendinti renginio organizacinius darbus.

Kadangi The Tall Ships Races 2021 neįvyks, priimantieji uostai lieka įsipareigoję priimti didžiųjų burlaivių flotilę šią vasarą ir planuoja alternatyvius vietinius renginius. Ateinančiomis dienomis paskelbsime apie bet kokius pakeistus renginius ir datas. 

Nors ir esame labai nusiminę dėl The Tall Ships Races 2021 atšaukimo šiais metais, mes labai laukiame didžiųjų burlaivių lenktynių sugrįžimo į Baltijos jūrą įspūdingo 2024-aisiais metais planuojamo renginio metu.  

Mintimis  Tall Ships Races International Ltd ir organizatoriai Klaipėdoje, Turku, Taline, Marienhamne ir Ščecine yra su visais tais, kuriuos šiuo sunkiu metu palietė COVID-19.